СИБЕА ТРАВЕЛ ООД Ви уведомява, че покрива всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, касаещ защитата на личните данни на физическите лица, граждани на Европейския съюз и в качеството си на администратор на лични данни, отговаря на критериите за съхранението и обработването им.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Наименование: СИБЕА ТРАВЕЛ ООД
ЕИК: 204719632
Aдрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 305, вх.В
Телефон: 02 427 40 33
E-mail: info@sibeatravel.bg 
Уебсайт: www.sibeatravel.bg 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg 
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

1. За какви цели и на какво основание събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни:

- Сибеа Травел ООД изисква Вашите лични данни, с цел извършване на своята основна дейност - предоставяне на различни по вид и обхват туристически услуги;
- Сибеа Травел ООД събира, съхранява и обработва Вашите лични данни, съгласно изискванията на приложимото местно законодателство, в това число Закон за туризма, Закон за задълженията и договорите, Закон за  счетоводството и всички приложими Наредби и подзаконови текстове.

2. Какви лични данни събираме, съхраняваме и обработваме:

- Имена - собствено име, бащино име и фамилия;
- Адрес по местоживеене;
- Дата на раждане и възраст;
- ЕГН (Единен граждански номер) – изисква се за определени туристически услуги, на база законови разпоредби, за тяхното предоставяне;
- Персонален адрес на електронна поща (e-mail);
- Номер на документ за самоличност, респективно лична карта и/или международен паспорт;
- Адрес на интернет протокол (IP);
- Идентификационен номер на „бисквитка“ - информация какво представляват бисквитките

3. Кога и как събираме Вашите лични данни:

- Когато отправяте запитване за оферта, чрез посочената от нас контактна информация;
- Когато предоставяте личните си данни резервация и/или сключване на договор за организирано пътуване;
- Когато предоставяте личните си данни за издаване на застрахователна полица;
- Когато получаваме резервация от Ваше име чрез туристически агент и/или туроператор, в ролята им на обработващи лични данни;
- Когато се абонирате за нашите информационни бюлетини и маркетингови кампании;
- Когато се свържете с профила на Сибеа Траве в социалните мрежи - Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn, YouTube.
- Когато използвате нашата интернет страница - чрез "бисквитки";

4. За какво събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни:

- За да отговорим на Вашите запитвания;
- За да Ви предоставим избраните туристически услуги;
- За да издадем съответните документи, съгласно законовите изисквания и наредби;
- За да се свързваме с Вас във връзка с направените от Вас резервации;
- За да Ви информираме относно нашите марктингови кампании - промоционалните ни предложения и изгодни оферти.

5. На кого бихме предоставили Вашите данни:

- Хотелиери (местни и чуждестранни) - с цел Вашата регистрация и настаняване (съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация);
- Застрахователни компании - с цел издаване на застрахователни полици, свързани с туристически услуги (съгласно Закона за туризма и Кодекса за застраховането);
- Авиокомпании, превозвачи и лицензирани доставчици на транспортни услуги;
- Резервационни системи (доставчици) - с цел предоставяне на туристически услуги, които сте резервирали;
- Други Туроператори (контрагенти), с цел реализиранe на Вашите резервации по съвместни програми;
- Счетоводната фирма, с която имаме сключен договор (съгласно Закона за счетоводството)
- Органите на държавната власт;
- НАП;
- Чуждестранни представителства, посолства, консулски служби - с цел издаване на документи за пътуване със задължителен характер (визи)

 

 

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на Научете повече.